Vi har mer än 20 års erfarenhet
Kontakta oss

Referensuppdrag?

Kontakta oss gärna om ni vill ha fler referenser från någon av våra uppdragsgivare.

Fältarbete med borrbandvagn

Geoteknisk fältundersökning

Miljöprovtagning med borrbandvagn

Skruvprovtagning

Vibrationsmätning